WAT WAAROM WERKWIJZE OPDRACHTGEVERS CONTACT PROJECTEN

Mindgame, activating people

Nieuws


Ken je Are You Secure al?

De meeste medewerkers weten dat Informatie veiligheid belangrijk is. De vraag is of ze zich ook voldoende realiseren dat informatieveiligheid afhangt van hun bijdrage. Met betere systemen en strengere of duidelijkere regels en richtlijnen kan geen enkele organisatie zich voldoende beveiligen zonder de effectiviteit van de uitgevoerde werkzaamheden in gevaar te brengen. Are you secure is de programmatische aanpak van Security Awareness. Door regelmatig en gestructureerd aandacht te besteden aan Security awareness krijgen we grip op de veiligheid van onze informatie.

Are You Secure

Onze Are You Secure game is de ruggengraat van onze Are You Secure programma gedachte. Gedurende 3-5 jaar 2-6 maal per jaar wordt de game gespeeld door alle medewerkers. Iedere ronde worden vragen gekoppeld aan de belangrijkste Security beleidspunten voor verschillende doelgroepen. De spelers spelen in teams aangevoerd door hun ambassadeur.

Ga naar de website

Spelletje voor ambtenaar moet datalekken voorkomen

Wij hebben voor Haagse ambtenaren de game ‘Gegevensweg?!’ ontwikkeld om te testen hoe goed ze op de hoogte zijn van de regels rond gegevensbescherming, privacy en veiligheid. De bedoeling is dat zo de werknemers spelenderwijs persoonsgegevens beter leren beschermen en dat er beter gereageerd wordt als er een datalek is.

Ga naar het artikel

Wat


Mindgame maakt games. Serious games. Voor bedrijven die hun werk- nemers of klanten willen activeren. Serious gaming wordt ingezet om gedragsverandering te realiseren.
Bijvoorbeeld om nieuwe, complexe informatie over te brengen, draagvlak te creëren voor strategie, of aandacht te vragen voor low-interest zaken, zoals security awareness of human resource processen.
Mindgame maakt serieus werk van spellen. Waar games vroeger vooral als ‘leuk’ en ‘innovatief’ middel werden ingezet, hebben spelmechanismen inmiddels wereldwijd bewezen effectief te zijn. Wij leveren bedrijven maatwerk door de specifieke klant- vraag aan het juiste game-mechanisme te koppelen.

Waarom


GAMEN
Een game biedt een organisatie de gelegenheid om medewerkers binnen een veilige oefenomgeving diverse scenario’s te laten ervaren.
Vrijwel altijd is het de combinatie van mechanismen die zorgt voor de juiste werking van een spel. Veelgebruikte gamemechanismen zijn competitie en samenwerking. Waarbij zowel de rol van het individu als de rol van de groep binnen de organisatie wordt belicht. Zodat tegenstrijdigheden maar ook gezamenlijke belangen inzichtelijk worden.
Het effect van slim werken kun je eveneens in een spel laten ervaren. Bijvoorbeeld door de medewerkers zelf de balans te laten opzoeken tussen hard en slim werken. Rollen en draagvlak voor elkaars functie en de daarbij behorende uitdagingen creëer je door de werknemers vanuit verschillende rollen aan het spel te laten deelnemen.

MINDGAME
Door succesvol uitdagende projecten bij grote bedrijven te realiseren, heeft Mindgame veel ervaring en kennis opgebouwd welke combinatie van spelmechanismen effectief zijn. De online spellen die we maken richten zich vaak op een grote doelgroep, waarbij vanuit een individuele spelervaring een sociale interactie wordt gestimuleerd.
Naast online gaming is Mindgame expert in het maken van live games voor groepen van 15 tot 300 spelers. Hierbij wordt de dynamiek van een groep mensen met een gezamenlijke doel- stelling vertaald naar een live setting.
Overigens zien wij dat het onderscheid tussen ‘online’ spellen en ‘live’ spellen steeds kleiner wordt. Een live game begint vaak al op de werkplek, wordt door digitale middelen ondersteund en heeft een continu effect met bijvoor- beeld een gamification.

Werkwijze


Voor onze projecten werken we met de Mindgame-matrix.
Of het nu gaat over training en opleiding, organisatie en verandering, klantbenadering of het implementeren van een nieuwe strategie, Mindgame koppelt de business-need aan de juiste game-interventie. Samen met de opdrachtgever bepalen we waar de

doelgroep zich bevindt in relatie tot de probleemstelling.
Weet de doelgroep van het bestaan van de vraagstelling? Voelen ze zich aangesproken? Is er een kennislacune of wil men zich juist verbeteren in een bepaalde vaardigheid? Voor al deze situaties zijn specifieke spelmechanis- men voorhanden.

BEKIJK ONZE PROJECTEN

Opdrachtgevers